contact@hktravel.com.vn ‭(+84) 24 22 183 777
contact@hktravel.com.vn ‭(+84) 24 22 183 777

Tours

GIÁ TOUR

HÀ NỘI – SINGAPORE – KUALA LUMPUR – HÀ NỘI

4 ngày 3 đêm
Hà Nội
Singapore, Malaysia
Max People : 25
Giá7,690,000đ
Giá24,900,000đ

TOKYO – NÚI PHÚ SĨ – OSAKA – NAGOYA

06 ngày - 05 đêm
TOKYO
NAGOYA
Giá29,900,000đ

HANOI- BANGKOK-PATTAYA-HANOI

5 ngày - 4 đêm
BANGKOK
PATTAYA
Giá6,990,000đ

CHƯƠNG TRÌNH 2: HÀ NỘI – ĐẢO NGỌC BALI

5 Ngày 4 Đêm
Hà Nội
Đảo Ngọc Bali
Giá9,500,000đ

HÀ NỘI – ĐẢO NGỌC BALI

5 ngày/4 đêm
HÀ NỘI
ĐẢO NGỌC BALI
Giá9,900,000đ

HÀ NỘI – SINGAPORE – ĐẢO SENTOSA – HÀ NỘI

04 ngày 03 đêm
SINGAPORE
ĐẢO SENTOSA
Giá10,990,000đ

HÀ NỘI – SINGAPORE – ĐẢO SENTOSA – HÀ NỘI

04 ngày 03 đêm
SINGAPORE
ĐẢO SENTOSA
Giá10,500,000đ

MELBOURNE – CANBERRA – SYDNEY

07 ngày/ 06 đêm
MELBOURNE
SYDNEY
Giá67,900,000đ
1 2